Gezondheidscentrum De Oude Toren

 

De jeugdjaren staan in het teken van groei en ontwikkeling. Naast lichamelijke groei is ook de neuropsychologische ontwikkeling erg belangrijk.     

Groei en ontwikkeling worden opgevolgd in de consultatiebureaus. Hier worden in principe ook de vaccinaties toegediend.

Wanneer er aandachtspunten zijn bij de groei en ontwikkeling van uw kind komt onmiddellijk de huisarts in beeld als eerste aanspreekpunt.