Gezondheidscentrum De Oude Toren

 

Eindhoven, 22-06-2020


Geachte dames en heren, beste patiënten,

Graag willen wij u via deze weg op de hoogte brengen van het volgende:

 • Voor noodzakelijke medische zorg kunt u telefonisch contact opnemen met Huisartsenpraktijk Boschdijk op 040-2430560. 
 • Door omstandigheden is dokter Hoevenaars helaas genoodzaakt om zijn activiteiten als huisarts voortijdig te beëindigen. Hij heeft ervoor zorggedragen dat u huisartsenzorg blijft krijgen, die u als patiënt nodig heeft. Daarom heeft hij afspraken gemaakt met zijn collega's van Huisartsenpraktijk Boschdijk. Deze is gevestigd aan Vredeoord 201 te Eindhoven op het voormalig Philipsterrein.
 • Tot 1 augustus aanstaande heeft u de gelegenheid om aan ons kenbaar te maken of u toch liever naar een andere huisarts wil gaan. Stuur dan een brief per post aan dokter Hoevenaars met uw gegevens en geef aan bij welke huisarts u zich heeft laten inschrijven. De assistenten zullen er dan zorg voor dragen dat uw medisch dossier binnen een termijn van vier weken aan de huisarts van uw keuze wordt gestuurd. Uiteraard kunt u na 1 augustus nog altijd overstappen naar een andere huisarts.
 • Huisarts A. Malyar komt terug op zijn beslissing om de patiëntenzorg over te nemen van dokter Hoevenaars. De patiënten waren van harte welkom in zijn praktijk, Tondeldoos 3 te Eindhoven. De reden van opzegging op 22-06-2020 werd aan A. Malyar gevraagd maar nog niet medegedeeld.

 Met vriendelijke groet,

GCOT
Eindhoven, 13-06-2020


Geachte dames en heren, beste patiënten,

Graag wil ik jullie via deze weg op de hoogte brengen van het volgende:

 • Huisartsenpost Eindhoven (Catharina ziekenhuis) heb ik persoonlijk op de hoogte gebracht van de overname. Hiermee komt er een einde aan de discussie rondom zorg voor patiënten van dokter Hoevenaars aangezien hij geen contract meer met de CHP had. Jullie zijn allen nu zonder discussie van harte welkom op de CHP onder mijn naam. Ik moet wel benadrukken dat alhoewel de discussie heeft bestaan, de CHP altijd wel klaar heeft gestaan voor de patiënten zoals de wet dat voorschrijft
 • Velen van jullie hebben zich afgevraagd of ik een contract heb met de VGZ. Uiteraard heb ik net als alle collega's in Eindhoven een contract met VGZ als preferente verzekeraar.
 • Patiënten op leeftijd of met een handicap zonder mogelijkheid van vervoer hebben recht op visite indien de zorgvraag dat verplicht maakt. Los daarvan hebben we vanuit de POH ouderenzorg voldoende en juiste aandacht voor de kwetsbare populatie. Hiermee wil ik de zorgen wegnemen bij de meest kwetsbare patiënten en hun mantelzorgers.
 • Patiënten die reeds na ontvangst van de brief van VGZ begin juni overgestapt zijn, vraag ik vriendelijk om geduld te hebben aangaande de overdracht van hun dossiers naar hun nieuwe huisartsen. De assistentes doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te realiseren. Excuses namens ons allen voor dit ongerief.
 • Van verschillende patiënten kreeg ik de vraag welke talen ik machtig ben omdat dit blijkbaar een belangrijk argument voor hun was om bij collega Hoevenaars ingeschreven te zijn. Voor mijn talenkennis verwijs ik u naar mijn Linkedin pagina.
 • Vanwege de COVID-19 crisis hebben we afgezien van een kennismakingsbijeenkomst. Maar ieder van jullie is uiteraard van harte welkom op mijn spreekuur om met mij nader kennis te maken. De kwetsbare ouderen die dit niet kunnen vanwege mobiliteitsprobleem, hebben recht op een kennismakingsvisite. Gaarne hiervoor via mijn assistentes een afspraak plannen.
 • Bepaalde patiënten prefereren een vrouwelijke arts voor bepaalde ziektebeelden. Dit respecteer ik en graag wil ik hen geruststellen met de mededeling dat zij zich ten alle tijden kunnen wenden tot mijn arts assistent Anne Verbruggen. Zij overlegt alles met mij en samen zorgen we voor een goede adequate zorg op maat.

Voor verdere vragen zijn mijn assistentes van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Huisartsenpraktijk Malyar

Telefoon: 040-2420051/0682319962


                                                                        

Eindhoven, 11-06-2020


Geachte dames en heren, beste patiënten van collega Hoevenaars,

Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Aryan Malyar. Geboren in Kabul-Afghanistan en opgegroeid in Eindhoven. Getrouwd en vader van zes lieve kinderen. Sinds 2012 ben ik gevestigd als solist huisarts in Eindhoven Blixembosch. Onze praktijk heeft in de afgelopen jaren veel ontwikkeling doorgemaakt om zo goed mogelijk de patiënten van dienst te kunnen zijn. We hebben aansluiting bij POZOB voor praktijkondersteuning somatiek (diabetes zorg, astma, COPD, CVRM en ouderenzorg) en GGZ (psychosociale problematiek). Tevens ben ik aangesloten bij CHBB als huisarts met bijzondere bekwaamheid echografie en dankzij mijn ervaring in de snijdende specialismen, ben ik ook gedreven in de kleine chirurgische ingrepen onder lokale anesthesie.

Mijn huidige team bestaat uit collega Anne Verbruggen (arts-assistent huisartsengeneeskunde), Sandra Verhagen en Tessa van Schaijk beiden praktijkassistentes en vanuit POZOB wordt mijn team versterkt met Gerdie Persoons als POH-somatiek en ouderenzorg en Ingrid Roovers als POH-GGZ.
De praktijk management wordt verzorgd door mijn echtgenote, Katie Malyar.

Daar collega Hoevenaars mij verschillende keren benaderde om zijn patiëntenzorg over te nemen, heb ik in de eerste instantie gepoogd hem van een opvolger te voorzien. Aangezien dit geen succes geworden is, hebben we samen besloten om zijn patiëntenzorg volledig aan mij toe te vertrouwen. Dit gaat uiteraard gepaard met een transitiefase waarin we beiden proberen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onder andere het synchroniseren van beide patiënten informatiesystemen, vergt enig tijd.

Vanaf woensdag 10 juni 2020 heb ik de patiëntenzorg officieel overgenomen. Aangezien beide assistentes van collega Hoevenaars, Fleur Nijssen en Marieke Baars, zeer begaan zijn met zijn patiëntenpopulatie en wij vanuit huisartsenpraktijk Malyar, solidariteit willen tonen met beide dames, heb ik besloten om naast de patiënten ook beide assistentes van collega Hoevenaars over te nemen direct nadat de transitie van de patiënten informatiesysteem afgehandeld is.

Voor meer informatie over mijn professionele voorgeschiedenis en praktijk, verwijs ik u naar:

www.doktermalyar.nl

https://nl.linkedin.com

Wij heten u graag welkom!


A.W. Malyar, huisarts
Huisartsenpraktijk Malyar
Tondeldoos - 3
5629 KA, Eindhoven