Gezondheidscentrum De Oude Toren

 

Geografisch zorggebied

Gezondheidscentrum De Oude Toren is tijdelijk open voor nieuwe patiënten die woonachtig zijn in het geografisch zorggebied. Tot dit zorggebied behoren volgende postcodes:  5612, 5617, 5622, 5623, 5624, 5625, 5631, 5632, 5641. Als praktijkgrens wordt een aanrijtijd van 15 minuten aangehouden om in geval van spoed snel ter plaatse te kunnen zijn.


Inschrijven als patiënt

U kunt in Nederland slechts in één huisartsenpraktijk ingeschreven zijn. Het inschrijfformulier en toestemmingsformulier zal volledig ingevuld en ondertekend moeten zijn voordat we uw inschrijving in behandeling kunnen nemen. In het landelijk ION-register (inschrijving op naam van een huisartsenpraktijk) worden wijzigingen bijgehouden. We zijn verplicht om uw legitimatiebewijs te controleren en benodigde gegevens in onze administratie op te nemen, hiervoor meldt u zich persoonlijk aan de balie bij de assistente.


Uitschrijving vorige huisartsenpraktijk en informatie aan uw zorgverzekeraar

Als u voorheen stond ingeschreven bij een andere praktijk dan brengen wij uw vorige huisarts op de hoogte van de wijziging. De overdracht van uw medisch dossier kan, uitsluitend na uw toestemming hiervoor, elektronisch plaatsvinden. Uw zorgverzekeraar wordt vervolgens via het landelijk systeem van inschrijving eveneens geïnformeerd over de wijziging.


Legitimatie

Sinds 1 juni 2009 is iedereen die gebruik maakt van zorg verplicht zichzelf eenmalig bij de zorgverlener te legitimeren om persoonsverwisselingen te voorkomen. Dit kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument.


Toestemming verlenen voor het uitwisselen van medische gegevens

Indien u toestemming wil geven om uw medische gegevens beschikbaar te stellen via het LSP dient u het toestemmingsformulier uitwisseling gegevens te bezorgen aan Gezondheidscentrum De Oude Toren. 

Voorlichtingsfolder inzake uitwisseling medische gegevens.