Gezondheidscentrum De Oude Toren

 

Bijna elk kind krijgt wel een ziekte die vlekjes of blaasjes op de huid geeft.

Meestal gaat het om waterpokken, de vijfde ziekte, de zesde ziekte of roodvonk.

Rode hond en mazelen komen nauwelijks nog voor in Nederland omdat bijna iedereen ertegen ingeënt is (de BMR prik).