Gezondheidscentrum De Oude Toren

 

Geaccrediteerde NHG praktijk sinds 12 november 2013.

Met dit certificaat verklaart NPA dat patiënten, medewerkers en collega's er op mogen vertrouwen dat onze praktijk verantwoorde zorg levert, gaat voor kwaliteit en voldoet aan onderscheidende eisen.

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg en de praktijkorganisatie. Er wordt ook een enquête onder de patiënten gehouden over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts. Een onafhankelijke adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. aan de hand van dit rapport worden verbeterplannen aangemaakt. De praktijk wordt vervolgens bezocht door een NHG-auditor om te beoordelen of de verbeteringen zijn aangebracht en gemaakte afspraken werden nagekomen. Voldoet de praktijk aan de gestelde eisen, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Tevens wordt de praktijk herhaaldelijk gecontroleerd op behoud van optimale kwaliteit van medische zorg en organisatie.