Gezondheidscentrum De Oude Toren

 

Patiëntinformatie

Omwille van de aanstaande veranderingen in de gezondheidszorg willen we nog meer preventief gaan werken, zodat u zo lang mogelijk gezond kan blijven. Aangezien één dokter alleen dat niet kan bewerkstelligen, zijn we een team aan het vormen om dit te realiseren.

Wij willen ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk een gezond leven kan leiden, zodat u uw leven zelfstandig kan leven. U hoeft zich geen zorgen te maken in de toekomst betreffende uw medische zorgen. Ons team zal u in de toekomst met goede adviezen en hulp bijstaan, zoal u dat van ons gewend bent.Wijziging van gegevens

Gelieve wijzigingen door te geven via het contactformulier:

 • adreswijziging
 • wijziging telefoonnummer
 • wijziging e-mailadresSamenwerking met Benu apotheek Cassandraplein

Vanaf 1 juni 2014 werken wij samen met Benu apotheek Cassandraplein. Dit geldt voor chronische medicatie voor patiënten die ingeschreven zijn in Gezondheidscentrum De Oude Toren en Benu apotheek. Uw medicatie kan dus indien gewenst afgeleverd worden op de praktijk.

Wij kunnen dit combineren met de 3 maandelijkse controle bij de assistente. U kunt hiervoor 3 dagen voor de controle telefonisch of via de website http://www.gcot.nl de medicatie bestellen. Zodat u na de controle u chronische medicatie kunt meenemen.Uw chronische herhaalmedicatie kan enkel op volgende manieren besteld worden:

 • Tijdens uw driemaandelijkse controle afspraak: voor hypertensie, suikerziekte kunt u uw recept aanvragen.
 • Via het formulier herhaalrecepten. Ga naar https://www.gcot.nl en klik op formulieren. Vul het formulier herhaalrecepten volledig in en verstuur per post naar Gezondheidscentrum De Oude Toren, Amundsenlaan 309, 5623PT Eindhoven, of deponeer het formulier in de receptenbus.
 • Via de website https://www.gcot.nl : klik op herhaalrecepten, vul het scherm volledig in en verstuur.
 • Via het algemene nummer 0402375750 toets 2. Let op: per gesprek kunt u maar voor één persoon recepten bestellen.

Dit wegens tijdrovende telefoongesprekken die onze telefonische bereikbaarheid verslechtert. We merken dat de patiënt zelf niet goed weet welke medicijnen en hoeveel milligram per dag men inneemt. Uw apotheker weet dat wel precies omdat alle recepten van de verschillende artsen bij de apotheek bekend zijn. Een chronische medicatielijst kan u bij uw apotheek opvragen. Indien naam en/of dosering onduidelijk voor ons is, wordt er géén recept aangemaakt. U dient dit dan ook opnieuw op de juiste manier aan te vragen.Klachten

Wij doen ons best om op een efficiënte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze patiënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden.

Als dat het geval is, kunt u het beste hierover contact opnemen met de medewerker in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons ervan bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

Mocht dit voor u niet voldoende zijn, dan kunt u ook het klachtenformulier invullen. Dit klachtenformulier kan u hier downloaden of opvragen aan de balie.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601KA Eindhoven
Tel: 088-0229190
www.skge.nl
Uw wensen voor uw levenseinde op papier.

Nadat u met uw huisarts heeft gesproken over het levenseinde kunt u een stap verder gaan: verklaringen opschrijven op papier, zoals een wilsverklaring, een verklaring voor een vertegenwoordiger of een euthanasieverklaring.

 • Een verklaring voor uw vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger is iemand die medische beslissingen neemt als u dat zelf niet meer kunt. U kunt op papier zetten wie uw vertegenwoordiger is. Vertel uw arts daarover. En geef uw arts een kopie van dit papier. Geef de arts ook het adres en telefoonnummer van uw vertegenwoordiger.
 • Uw wilsverklaring. In een wilsverklaring schrijft u op wat voor behandelingen u wel, of juist niet wilt aan het einde van uw leven Bespreek dit goed met uw arts.
 • Een niet reanimeerverklaring. In deze verklaring geeft u aan dat u bij een hartstilstand niet meer gereanimeerd wilt worden. Vraag uw niet reanimeerpenning aan.
 • Een euthanasieverklaring. Maak afspraken met uw arts over eventuele euthanasie bij ondraaglijk uitzichtloos lijden.

Meestal is één gesprek niet genoeg om uw vragen, wensen en verwachtingen over de laatste periode van uw leven te bespreken. Maak daarom nieuwe afspraken met uw huisarts om verder te praten. 

Meer informatie: thuisarts.nl