Gezondheidscentrum De Oude Toren

 

Evenwichtsproblemen en vallen komen zeer vaak voor bij kwetsbare ouderen.

Wanneer een oudere valt wordt al te vaak enkel gekeken naar de gevolgen van de val.

Als opgelucht vastgesteld wordt dat er niets gebroken is, wordt er vaak niet meer zorgvuldig gekeken naar de oorzaak.

Elke val verdient nader onderzoek en analyse omdat we weten dat het een belangrijk signaal kan zijn dat er iets niet pluis is.

Meld daarom valincidenten steeds aan ons.