Gezondheidscentrum De Oude Toren

 

Score

0

1

2

3

4

Hoe vaak drinkt u alcohol?

nooit

1 keer per maand of minder

2 tot 4 keer per maand

2 tot 3 keer per week

4 of meer keer per week

Op een dag dat u alcohol drinkt, hoeveel glazen drinkt u dan gewoonlijk?

1 of 2

3of 4

5 of 6

7 of 8

9 of meer

Hoe vaak zijn er gelegenheden waarop u 6 of meer glazen alcohol drinkt?

nooit

< maand

maandelijks

wekelijks

dagelijks of bijna dagelijks

Hoe vaak zijn er gelegenheden geweest het afgelopen jaar dat u merkte niet meer te kunnen stoppen nadat u begonnen was met drinken?

nooit

< maand

maandelijks

wekelijks

dagelijks of bijna dagelijks

Hoe vaak was u het afgelopen jaar door uw drankgebruik niet in staat de dingen te doen die van u verwacht werden?

nooit

< maand

maandelijks

wekelijks

dagelijks of bijna dagelijks

Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar 's ochtends drank nodig gehad om weer op gang te komen nadat u de avond tevoren teveel gedronken had?

nooit

< maand

maandelijks

wekelijks

dagelijks of bijna dagelijks

Hoe vaak heeft u zich het afgelopen jaar schuldig gevoeld of spijt gehad nadat u gedronken had?

nooit

< maand

maandelijks

wekelijks

dagelijks of bijna dagelijks

Hoe vaak kon u zich het afgelopen jaar niet meer herinneren wat de vorige avond gebeurt was doordat u gedronken had?

nooit

< maand

maandelijks

wekelijks

dagelijks of bijna dagelijks

Bent u zelf of iemand anders ooit gewond geraakt doordat u gedronken had?

nee


ja, maar niet in het afgelopen jaar


ja, in het afgelopen jaar

Heeft een familielid, een vriend, een dokter of een andere hulpverlener zich ooit zorgen gemaakt over uw drankgebruik of u aangeraden om minder te drinken?

nee


ja, maar niet in het afgelopen jaar


ja, in het afgelopen jaar

Score

0

1

2

3

4

Beantwoord de vragen en tel de scores op. Maak een afspraak voor de bespreking van de resultaten indien de score > 7.