Gezondheidscentrum De Oude Toren

 

In het longspreekuur controleert de assistente de longfunctie en begeleidt zij bij het correcte gebruik van inhalatiemedicatie. 


Inhalatiemedicatie speelt een belangrijke rol in de behandeling van chronisch obstructief longlijden.Luchtwegvernauwing en slijmvorming bemoeilijkt de ademhaling bij chronisch obstructief longlijden.