Gezondheidscentrum De Oude Toren

 


Levensbedreigende situatie? Bel 112 

CHP: 0900 8861                                         

 

Algemeen nummer : 040/2375750

Spoed: toets 1   

Herhaalreceptenlijn: toets 2    


Gezondheidscentrum De Oude Toren biedt toegankelijke, state of art, professionele, kosteneffectieve huisartsgeneeskundige zorg aan de bewoners van deze regio om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van haar patiënten. Binnen het zorgaanbod in de regio vervult de praktijk een spilfunctie door alle gezondheidsvragen van haar patiënten in de eerste lijn op te vangen. De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de vraag zelf te behandelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders.

Onze praktijk wil mensen helpen hun wensen en doelen te realiseren door het ondersteunen van hun gezondheid en autonomie.

Wij vinden elk individu uniek en vrij. Deze vrijheid gaat gepaard met de verantwoordelijkheid om zo veel als mogelijk zelf de regie te voeren over de eigen gezondheid. Wij gaan een lange termijn relatie aan met de mensen in onze praktijk. Wij hechten grote waarde aan transparante communicatie en vermijden zo veel mogelijk jargon. Wij vinden laagdrempeligheid en goede beschikbaarheid belangrijk. Wij vinden voorkomen beter dan genezen en hechten daarom grote waarde aan preventieve zorg.