Gezondheidscentrum De Oude Toren

 


Levensbedreigende situatie? Bel 112 

CHP: 0900 8861                                         

Algemeen nummer : 040/2375750

Spoed: toets 1   

Herhaalreceptenlijn: toets 2    

Berichtgeving, 20-05-2020

Beste patiënten,

Wij zijn verheugd u te informeren dat de huisartsenpraktijk is overgenomen. Hierbij willen wij u bij deze geruststellen, u hoeft zich NIET uit te laten schrijven en over te stappen naar een andere huisarts. De overnemende huisarts zal een nieuwe overeenkomst met de zorgverzekeraar afsluiten, de verkregen zorg zal vergoed blijven zoals u dat gewend bent. Dit vermelden we expliciet vanwege de zorgen die sommige patiënten uiten omtrent het zelf betalen van de zorgkosten. 

Team Gezondheidscentrum De Oude Toren.

Berichtgeving, 18-05-2020

Beste patiënten,

Voor uw medische problemen is er blijvend een huisarts beschikbaar. Uitschrijven is NIET nodig. We zijn bezig om de huisartsenpraktijk over te dragen aan een andere huisarts. U zult vandaag als in de toekomst kunnen rekenen op goede medische hulpverlening en dat is in het belang van alle betrokken partijen. 

Huisarts Hoevenaars.

Berichtgeving,  16-05-2020

Beste patiënten,

We hebben de berichtgeving in de krant gelezen en zijn erg geschrokken van deze berichtgeving. Ik was ernstig ziek en was opgenomen in het ziekenhuis, zodat ik niet in staat was u te helpen, zoals u dat van ons gewend bent. De assistente heeft geprobeerd de zorg zo snel mogelijk in goede banen te leiden. Op korte termijn is er waarneming geregeld. Voor de lange termijn zijn we bezig om een duurzame oplossing te vinden. Van diverse partijen mag ik lezen in de krant dat ze zouden hebben meegeholpen om een oplossing te vinden, echter ervaar ik van verschillende partijen alleen maar tegenwerking. Ik vind het dan ook bijzonder bedroevend dat deze mensen een collega in nood niet helpen, maar geruchten de wereld insturen om mij naar beneden te halen. De berichtgeving in de krant is eenzijdig en niet met ons afgestemd. Bovendien is deze voorbarig. Ik kan u verzekeren dat ik u niet in de steek ga laten en dat ik voor u een goede oplossing ga vinden. We zullen u de komende tijd op onze website op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Ik hoop u binnenkort zelf terug te zien.

Huisarts Hoevenaars.